Zapisy na akcje GTC dwukrotnie przekroczyły liczbę akcji oferowanych

Globe Trade Centre S.A. otrzymała informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że liczba zapisów na oferowane 100 mln akcji serii I („Akcje Oferowane”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę oferowanych przez spółkę akcji.

W okresie subskrypcji w dniach 5-15 czerwca 2012 roku, w ramach wykonania prawa poboru zostało złożonych 3 671 zapisów podstawowych na 97 822 615 akcji serii I. Jednocześnie, złożono 482 zapisy dodatkowe na 105 374 171 akcji serii I. Zgodnie z harmonogramem oferty stanowiącym część prospektu emisyjnego, przydział akcji serii I nastąpi 26 czerwca 2012 r.

Emisja Akcji Oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC. Spółka pozyska z emisji 445 mln zł (bez uwzględnienia kosztów oferty)

„Wyniki subskrypcji są dla nas bardzo zachęcające. Pokazują, że GTC jest wciąż atrakcyjna dla inwestorów, a oni sami podchodzą do naszego planu biznesowego z dużą wiarą. Mamy nadzieję, że pomyślne zakończenie emisji pozwoli na wprowadzenie naszego planu w życie, co z kolei umożliwi spółce dalszy wzrost” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Zapisy na Akcje Oferowane były przyjmowane w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland S.A. pełnią funkcję Współoferujących i Współprowadzących Księgę Popytu, zaś IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.