GTC - wzrost przychodów z wynajmu i stabilne wyniki operacyjne

Platinium Business Park IV , Warszawa.

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wzrosły w I kw. 2012 r. o 3 proc. do 32 mln euro, w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Wynik ten został osiągnięty pomimo sprzedaży udziałów w Galerii Mokotów.

Wzrost przychodów z wynajmu był możliwy dzięki nowo ukończonym nieruchomościom, w tym Galerii Stara Zagora w Bułgarii, Avenue Mall w chorwackim Osijeku, Centrum Biurowemu Francuska w Katowicach, czy Platinium Business Park IV w Warszawie. Według stanu z marca 2012 r., część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem poziomu wynajęcia oraz zakończeniem okresów wolnych od czynszu. Marża na wynajmie w I kw. 2012 r. utrzymała się na poziomie 72 proc.

Zysk brutto z działalności operacyjnej utrzymał się w I kw. 2012 r. na dosyć stabilnym poziomie 23 mln euro, w porównaniu do 22 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w I kw. 2012 r. wyniósł 3 mln euro, głównie w wyniku zysku z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych, jak również zysku z tytułu podatku dochodowego.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2012 r. kształtowała się na poziomie 2.038 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 136 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez zewnętrznych rzeczoznawców na dzień 30 czerwca 2012 r.Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 marca 2012 r. ukształtowała się na poziomie 3,4 euro w porównaniu do 3,2 euro na dzień 31 grudnia 2011 r.

W wyniku renegocjacji wybranych umów kredytowych oraz zmiany kowenantów, kolejne 25 mln euro zostało ponownie przeklasyfikowane do zobowiązań długoterminowych. Na dzień 31 marca 2012 r., blisko 50 proc. zadłużenia GTC jest wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania długiem pozostał na poziomie 5 proc.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.