Tu jesteś:

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Property Media Group s.c.

Definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę dalej poprzez sieć internetową za pośrednictwem stron internetowych rozpowszechnionych pod adresem internetowym http://thecity.com.pl zwanym dalej „Serwisem”.

2. Usługodawcą wrozumieniu niniejszego regulaminu jest Property Media Group s.c., z siedzibą wWarszawie przy ul. Artura Grottgera 12 A/60, 00-785 Warszawa, REGON 142022595,  
NIP 521-35-43-170.

3. Użyte w niniejszymregulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Konto – dostępna dlaUżytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część serwisu pozwalająca na

b) Użytkownik – osobafizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji wserwisie, bądź która korzysta z Usług osobom nie będącym Użytkownikami,

c) Usługi – świadczone narzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub

nieodpłatnie, usługizwiązane z funkcjonowaniem serwisu.

Warunki ogólne korzystania z usług

4. Korzystanie z Usługświadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniuprawidłowej rejestracji w serwisie.

5. Korzystanie zniektórych Usług nie wymaga rejestracji w serwisie. Zasady korzystania z takichUsług określają odrębne postanowienia.

6. Usługodawca możewprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie zakażdym razem poinformowany przed jej pobraniem.

Odpowiedzialność stron

7. Usługodawca nieponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach dowpisów.

8. Usługodawca możezablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdywpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację obezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności zaskutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

Warunki świadczenia Usług

9. Zawarcie umowy oświadczenie Usług nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika zwszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystaniaz poszczególnych Usług, według własnego uznania.

10. Usługodawca możerozszerzać lub ograniczać zakres świadczonych Usług, a także zakończyć

świadczenie Usługi. W tymcelu Usługodawca zmienia treść Regulaminu i informuje o tym Użytkowników w sposóbwskazany w ust. 21. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowęzawartą z Usługodawcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

11. Usługodawca możewypowiedzieć umowę Użytkownikowi w zakresie świadczenia poszczególnych Usług wprzypadkach wskazanych w Regulaminie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

12. Użytkownik możewypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia poszczególnych Usług w każdym czasie,chyba że odrębne postanowienia zakreślają szczególny okres wypowiedzenia.

13. Szczegółowe zasadykorzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.

Przepisy końcowe

14. Usługodawcazastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z dwutygodniowymwyprzedzeniem.

15. Powiadomienie ozmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownejinformacji w na stronie serwisu, bądź przy logowaniu Użytkownika na jegoKoncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres pocztyelektronicznej.

16. Jeśli Użytkownik niewyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedziećumowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

17. Przez rejestrację wserwisie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie zdniem 1 września 2011 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×