Tu jesteś:

Polityka prywatności

 

1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie w

sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

2. Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik może podać następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) dane niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku korzystania z usług płatnych.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych określonych w ust. 4.2 lit. a-bjest wymagane do prawidłowego świadczenia usług w serwisie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

b) wywołany adres internetowy (url),

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Czym są pliki "cookies"?
Pliki „cookies"(ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów Property Media Group. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strony internetowe wydawcy Property Media Group (www.thecity.com.pl, www.forum.thecity.com.pl)  mogą umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Jakiego rodzaju plików "cookies" używamy?
Wyróżniamy dwa rodzaje plików "cookies":
•    sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
•    stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
•    niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
•    pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
•    wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
•    funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
•    reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
•    statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki "cookies"?
Pliki "cookies" pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki nim wciąż możemy ulepszać działanie strony internetowej i dostosować jej zawartość do potrzeb użytkownika.
Korzystamy z plików cookies w celach:
•    świadczenia usług;
•    dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
•    utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
•    prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Jak usunąć pliki "cookies"?
Sposób usuwania plików różni się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika. Więcej informacji na temat usuwania i blokowania plików "cookies" znajduje się w zakładce Pomoc w używanej przeglądarce.

6. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

7. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis Użytkownik

wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z

przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez serwis,

d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu,

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

9. Świadczenie niektórych usług w serwisie przez osoby trzecie może wymagać udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim świadczącym usługi w serwisie. O konieczności udostępnienia danych osobowych Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany przed ich udostępnieniem. Dane osobowe mogą być udostępnione osobie trzeciej bez zgody Użytkownika wyłącznie w przypadkach określonych w art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

11. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w serwisie każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w internecie na stronie http://thecity.com.pl. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

12. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.

Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie w miarę potrzeby.

13. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, w

szczególności utworzone przez Użytkownika hasło pozwalające na dostęp do serwisu. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych niezbędnych do korzystania z Konta innym osobom.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych.
15. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika skierowany za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres e-mail info@thecity.com.pl) bądź poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

16. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej.

17. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i usunąć Konto po upływie tego okresu, jeśli:

a) sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w serwisie jest sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi,

b) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści, lub też jeśli rozpowszechnia reklamy w postach.

18. Oświadczenia Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy zawartej z Użytkownikiem i likwidacji Konta lub zawieszeniu Konta składane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Profilu.

19. Z chwilą likwidacji Konta Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×