Tu jesteś:

Zmiany odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Rząd chce zmienić zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej architektów i inżynierów budownictwa.

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakłada, że członkowie izb będą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz odbywania wymaganych szkoleń uzupełniających. Przewiduje się wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów.

Celem ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach jest uporządkowanie statusu prawnego trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. Resort podkreśla, że w zawodach architektów i inżynierów budownictwa projekt utrzymuje najważniejsze regulacje.

Proponowane rozwiązania mają zastąpić zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, która jest uregulowana w Ustawie z 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów, uregulowane w ustawie z 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, członkowie izb mieliby dodatkowo odpowiadać za naruszenie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz odbywania wymaganych szkoleń uzupełniających, a także w sytuacji uchylania się od złożenia nakazanego egzaminu. Zakłada się przy tym, że ustalenie zasad doskonalenia zawodowego oraz współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji będzie zadaniem samorządów. Ponadto członek izby, wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie miałby podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej również w przypadku, gdy wskutek rażących błędów lub zaniedbań spowodował zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne. W projekcie przewidziano rozszerzony katalog kar. MIB chciałaby wprowadzić możliwość zawieszenia w prawach członka izby na dłuższy okres- na czas od 1 miesiąca do 5 lat. 

Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji, strony będą mogły wnieść, odwołanie do sądu II instancji. Natomiast od prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (orzekającego jako sąd II instancji) stronom będzie przysługiwało prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Przepisy wprowadzające, które docelowo mają być zamieszczone w ustawie - Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany, przewidują wejście w życie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×