Tu jesteś:

Spór o Zieloną Italię

Wizualizacja osiedla Zielona Italia

Spór na budowie osiedla Zielona Italia w warszawskich Włochach. Mostostal Warszawa schodzi z budowy, a Marvipol ostrzega przed konsekwencjami.

Zarząd Mostostal Warszawa poinformował, że spółka 6 marca 2013 r. podjęła ostateczną decyzję o odstąpieniu od umowy o ustanowieniu i zakresie obowiązków inwestora zastępczego 11 listopada 2010 r. dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi "Zielona Italia". Mostostal Warszawa poinformował również, że oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone 6 marca 2013 r. inwestorowi – Zielonej Italii Sp. z o.o.
Według zarządu Mostostal Warszawa podstawę odstąpienia od umowy stanowi niedokonywania przez inwestora odbiorów wykonanych robót, a nawet brak przystąpienia do ich odbioru, pomimo wielokrotnych zgłoszeń przez spółkę. – Fakt bezzasadnego odmawiania przez Inwestora odbiorów skutkuje jego zwłoką w wykonaniu zobowiązania wzajemnego, a także świadczy o oczywistym braku woli współpracy ze strony Inwestora i nienależytym wykonywaniu przez niego postanowień umowy. Jednocześnie uprawnia spółkę do odstąpienia od umowy z winy Zielona Italia Sp. z o.o. – pisze Mostostal Warszawa w komunikacie.

Zielona Italia to spółka zależna giełdowego Marvipolu, który również wydał komunikat w tej sprawie. W oświadczeniu Marvipolu czytamy, że zarząd Zielona Italia Sp. z o.o. prowadzi negocjacje dotyczące umowy z Mostostalem.
Według Marvipolu negocjacje z wykonawcą podjęte zostały przez spółkę celową w związku z nieprawidłową realizacją przez niego przedmiotu umowy, a w szczególności w związku z występującymi istotnymi opóźnieniami w realizacji umowy oraz próbami zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru dwóch budynków stanowiących część inwestycji Zielona Italia, nie będących w myśl zapisów umowy budynkami zakończonymi, tj. budynków, które z racji ich nie ukończenia nie mogą być przedstawione do jakiegokolwiek odbioru przez spółkę celową jako inwestora. – Podczas spotkania zarządów wykonawcy i spółki celowej Marvipolu, które odbyło się w godzinach wieczornych w 5 marca 2013 r. strony nie wypracowały ostatecznego porozumienia, a wykonawca złożył 6 marca bezzasadne oświadczenie o odstąpieniu od umowy bezpodstawnie twierdząc, iż odstąpienie następuje z winy inwestora – pisze Marvipol.
Zdaniem Marvipolu zawarte w oświadczeniu wykonawcy wszystkie twierdzenia są nieprawdziwe i stanowią próbę doprowadzenia spółki Zielona Italia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jej zarząd stoi na stanowisku, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Zielona Italia Sp. z o.o. jest nieskuteczne i niebyłe, a umowa wiąże strony. W komunikacie czytamy również, że zarząd spółki celowej Marvipolu traktuje fakt złożenia przez wykonawcę oświadczenia jako próbę wymuszenia negocjacji ceny kontraktu oraz uznanie zarówno opóźnień jak i usterek w wykonanych dotychczas robotach, na co spółka celowa nie może wyrazić zgody. Wobec powyższego zarząd spółki celowej poinformował Wykonawcę o swoim stanowisku wzywając Wykonawcę jednocześnie do kontynuowania robót pod rygorem powierzenia prac na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy osobie trzeciej.

Spór dotyczy umowy, którą podpisały strony 11 listopada 2010 r. Jej przedmiotem jest inwestorstwo zastępcze polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, realizacji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie osiedla o nazwie Zielona Italia, na które składa się zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, podstawowymi usługami oraz infrastrukturą techniczną, usytuowanego na będącej w użytkowaniu wieczystym spółki Zielona Italia działce w Warszawie, w rejonie ul. Obywatelskiej. Wartość przedmiotu Umowy została określona na kwotę 159,5 mln zł. Umowa miała być  realizowana etapowo w okresie od 17 listopada 2010 r. do 28 lutego 2014 r.

Źródło: Mostostal Warszawa, Marvipol

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×