Tu jesteś:

Polski Holding Nieruchomości z nową strategią

Polski Holding Nieruchomości opracował i przyjął nową długoterminową strategię, u podstaw której leży jakość portfela oraz skuteczność zarządzania aktywami spółki. Będą one stanowić bazę do wzrostu zysków kapitałowych akcjonariuszy PHN. Głównym założeniem strategii jest zwiększenie do 2023 r. wartości aktywów netto o blisko 75 proc., z czego ponad połowę Zarząd chciałby wypłacić w formie dywidendy.

Kontynuujemy realizację kluczowych założeń strategicznych przyjętych w 2012 roku. Jednocześnie na bieżąco rozpoznajemy nowe szanse i potencjalne zagrożenia, będące konsekwencją zmian zachodzących na rynku nieruchomości. Widzimy także potrzebę intensyfikacji budowy wartości PHN S.A. na tle konkurencji. To wszystko skłoniło nas do aktualizacji strategii PHN – powiedział Artur Lebiedziński, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Nowa długoterminowa strategia PHN zakłada budowę wartości spółki poprzez optymalne wykorzystanie potencjału nieruchomości dla potrzeb klientów, zmianę struktury portfela inwestycyjnego zapewniającego wysoki zwrot z inwestycji, zaangażowanie i profesjonalizm kadry zarządzającej i pracowników, a także poszanowanie otoczenia.

Z sukcesem kończymy restrukturyzację operacyjną. W 2015 roku zakończymy proces dostosowania struktury grupy kapitałowej do potrzeb biznesowych, a w ciągu kolejnych kilku lat głęboką przebudowę naszego portfela inwestycyjnego. Jego jakość oraz skuteczność zarządzania aktywami pozwolą nam uzyskać pozycję czołowej spółki inwestującej na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w Polsce. Dla naszych akcjonariuszy będzie to stanowić doskonałą bazę wzrostu zysków kapitałowych – powiedział Włodzimierz Stasiak, Członek Zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji obejmującego zmianę struktury Grupy Kapitałowej, alokację nieruchomości do SPV, centralizację funkcji zarządzania na poziomie holdingu i zmniejszenie zatrudnienia do ok. 100 osób na koniec 2015 roku, spółka skupi się na kontynuacji optymalizacji portfela nieruchomości oraz na wdrażaniu nowych rozwiązań mających na celu maksymalizację jej efektywności ekonomicznej.

Dalsza optymalizacja portfela nieruchomości zakłada zakończenie realizowalnych i planowanych projektów deweloperskich, sfinalizowanie programu dezinwestycji oraz nowe akwizycje do portfela nieruchomości. Spółka zamierza efektywnie zarządzać swoimi aktywami, kładąc nacisk na maksymalizację dochodów z każdego z nich, na jakość relacji z klientami, a także prowadząc selektywny rozwój działalności mieszkaniowej. Ponadto, spółka zamierza realizować oportunistyczne transakcje M&A, zwiększające dochodowość portfela nieruchomości, zarządzać nieruchomościami dla partnerów zewnętrznych, a także prowadzić „projekty specjalne”, nacelowane na nowe sektory i grupy klientów.

Grupa ma potencjał, aby w efekcie realizacji nowej strategii zwiększyć do 2023 roku wartość aktywów netto o blisko 75 proc., z czego ponad połowa mogłaby zostać wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. Ponad 1 mld zł może zostać przeznaczony na zakup i realizację nowych projektów deweloperskich. Strategia zakłada także możliwość zwiększenia, do 2023 roku, wartości portfela nieruchomości do kwoty 5,7 mln PLN z 2,0 mln PLN obecnie (wzrost o 185 proc.). Możliwe jest osiągnięcie przez spółkę dalszego znaczącego wzrostu efektywności, w tym m.in. wzrostu stopy zwrotu z nieruchomości (yield) do poziomu 6,5 proc. oraz spadku relacji kosztów administracyjnych do wartości nieruchomości do 0,7 proc. Grupa ma również potencjał, aby zwiększyć wysokość finansowania zewnętrznego do poziomu LTV równego 50 proc.

W efekcie dotychczas prowadzonych działań PHN odnotował systematyczną poprawę efektywności operacyjnej głównego segmentu działalności jakim jest najem nieruchomości - wzrost wyniku z najmu i marży. Dzięki restrukturyzacji operacyjnej, w tym centralizacji zarządzania i redukcji zatrudnienia, spółka istotne zmniejszyła koszty administracji i sprzedaży. Ponad dwukrotne ograniczenie kosztów wynagrodzeń było możliwe dzięki optymalizacji poziomu zatrudnienia. Miarą sukcesu podjętych przez PHN działań jest poprawa o 80 proc. (2013 vs. 2011) efektywności działalności Grupy mierzonej skorygowaną EBITDA, która na koniec 2013 roku wyniosła 35 mln zł.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×