Tu jesteś:

Polimex ma porozumienie z wierzycielami i z organizacjami związkowymi

Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. term sheet, a także podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) i porozumienie kończące spór zbiorowy, podała spółka.

Term sheet przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań.

"Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy. Strony zobowiązały się do zawarcia do 3 lipca 2014 r. aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, w którym znajdą odzwierciedlenie uzgodnione w term sheet warunki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustaleniami, spółka przeprowadzi restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami Grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii.

"Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Ponadto zobowiązania finansowe Polimexu-Mostostalu o wartości 470 mln zł zostaną zamienione na akcje spółki" - czytamy dalej.

"Spółka przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, z czego cześć emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 0,04 gr" - czytamy w komunikacie Polimeksu.

Płatność odsetek od Obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji, podano także.

"W celu realizacji konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji" - poinformowano także.

Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczona do 2019 roku. Uzyskane w ten sposób środki oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez ww. banki posłużą do pozyskania nowych kontraktów, podkreśla spółka.

"Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie" - powiedział p.o. prezesa spółki Maciej Stańczuk, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlana, "której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia".

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością.

"Dzięki już osiągniętym efektom programu naprawczego, przedstawiliśmy wierzycielom opartą na solidnych fundamentach i prognozach, propozycję restrukturyzacji finansowej" - powiedziała wiceprezes Joanna Makowiecka.

Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień o wartości 9,3 mld zł. Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł, podkreślono także w materiale.

Na koniec marca zobowiązania Polimeksu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 868,7 mln zł.

W odrębnym komunikacie spółka poinformowała, że zarząd podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy oraz zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie kończące spór zbiorowy.

"Nowe zapisy ZUZP regulują zasady zatrudnienia, a w szczególności zasady wynagradzania i premiowania pracowników w sposób dostosowany do sytuacji finansowej i organizacyjnej w jakiej znajduje się firma. W ten sposób nowy ZUZP wspiera realizowany w Polimexie-Mostostalu proces restrukturyzacji" - poinformowała Makowiecka.

Podkreśliła, że nowe regulacje mają na celu uczynić zasady zatrudniania jasnymi i zrozumiałymi, wpłynąć na podniesienie zaufania pracowników do firmy, jak również zwiększyć efektywność pracy i motywację do niej, m.in. dzięki wprowadzonym jednoznacznym zasadom wynagradzania i premiowania.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

Źródło: ISB News

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×