Tu jesteś:

Polimex-Mostostal: 1200 osób do zwolnienia i wyprzedaż aktywów

Polimex Mostostal

Polimex-Mostostal poinformował, że do końca września zatrudnienie w spółce zmaleje o dodatkowe ok. 1200 osób (w ubiegłym roku firma zapowiedziała zwolnienie prawie 500 osób). Kontynuowana będzie również wyprzedaż majątku spółki.

Firma tłumaczy, że nie jest obecnie w stanie zapewnić zatrudnionej grupie pracowników właściwego poziomu prac i zadań do realizacji, a zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów.
– Zarząd, mając pełną świadomość, że wiąże się to z uszczuplaniem najcenniejszych aktywów spółki jakimi są pracownicy, podjął trudną, lecz konieczną w obecnej sytuacji decyzję w sprawie dalszej redukcji zatrudnienia poprzez wdrożenie II etapu programu zwolnień grupowych.  Obejmuje on pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych – – mówi  Dariusz Krawczyk p.o. prezesa Polimex-Mostostal.

Firma tłumaczy, że działania te mają na celu przywrócenie stabilności finansowej spółce znajdującej się w dalszym ciągu w trudnej sytuacji ekonomicznej. Istotną kwestią jest obniżanie kosztów funkcjonowania firmy.
– Zarząd rozpoczął działania zmierzające m.in. do uproszczenia struktury i zmniejszenia kosztów funkcjonowania Grupy. Brane jest pod uwagę m.in. ograniczenie skali działania poprzez zamknięcie spółek celowych, które zakończyły już realizację projektów lub takich, które nie są rentowne i nie rokują prowadzenia rentownej działalności w przyszłości – dodaje  Dariusz Krawczyk.

Ponadto, wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które nastąpiło na początku kwietnia umożliwi zastosowanie w Spółce bardziej elastycznych form wynagradzania, lepiej dostosowanych do warunków rynkowych – czytamy w komunikacie Polimex-Mostostal.

- Intensyfikowane są działania zmierzające do zawarcia przez spółkę nowych, rentownych kontraktów. Sprzyja temu pozyskana w ostatnim czasie przez spółkę linia gwarancyjna na kwotę ponad 200 mln zł, w grupie 5 banków, z wiodącym udziałem PKO BP. Firma poszukuje kolejnych zleceń biorąc udział w postępowaniach przetargowych. Wybierane są jedynie te projekty, które gwarantują osiągnięcie atrakcyjnych wyników finansowych.  M.in. oferta konsorcjum, którego liderem jest Polimex-Mostostal, została wybrana do realizacji prac budowlano-montażowych o znaczącej wartości 75 mln zł, w Hucie Miedzi Głogów – informuje Paweł Szymaniak – rzecznik Polimex-Mostostal.

Jednym z głównych elementów programu restrukturyzacji spółki, wynikającym z ustaleń umowy restrukturyzacyjnej podpisanej z wierzycielami, są dezinwestycje. Kontynuowana jest sprzedaż aktywów, które nie zaliczają się do podstawowej działalności Spółki, jaką jest budownictwo przemysłowe. Zamknięte zostały transakcje sprzedaży Sefako i Energomontażu-Północ Gdynia - wraz z nieruchomością portową w Gdyni. Fundusz Highlander Partners nabył zakład produkcji transformatorów ZREW z siedzibą w Łodzi. Sfinalizowana została sprzedaż Zakładu Transportu w Siedlcach. Łączne wpływy z tych transakcji szacowane są na 200 mln zł, z czego znaczna część już wpłynęła. Finalizowane są także rozmowy z zainteresowanymi zakupem ocynkowni Dębica i Częstochowa. Polimex-Mostostal wystawił również na sprzedaż ponad 50 nieruchomości, których cechą wspólną jest znaczący potencjał deweloperski. Pierwsze transakcje powinny zostać zrealizowane w II kwartale 2013 r.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×