Tu jesteś:

PHN z większym zyskiem w III kwartale

W III kwartale 2014 r. Polski Holding Nieruchomości wypracował 54,8 mln PLN jednostkowego zysku netto wobec 5,6 mln PLN w drugim kwartale. Narastająco od początku roku zysk spółki wynosi 62,0 mln PLN.

W III kwartale 2014 r. rynek nieruchomości pozostawał pod wpływem znaczącej presji ze strony podaży, co przyczyniło się do zaostrzenia konkurencji oraz spowodowało obniżenie czynszów efektywnych – najemcom oferowane są coraz bogatsze pakiety zachęt poza czynszowych.

Nowa długoterminowa strategia PHN zakłada budowę wartości spółki poprzez optymalne wykorzystanie potencjału nieruchomości dla potrzeb klientów, zmianę struktury portfela inwestycyjnego zapewniającego wysoki zwrot z inwestycji, zaangażowanie i profesjonalizm kadry zarządzającej i pracowników, a także poszanowanie otoczenia.

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji obejmującego zmianę struktury Grupy Kapitałowej, alokację nieruchomości do SPV, centralizację funkcji zarządzania na poziomie holdingu i zmniejszenie zatrudnienia do ok. 100 osób na koniec 2015 roku, spółka skupi się na kontynuacji optymalizacji portfela nieruchomości oraz wdrażaniu nowych rozwiązań mających na celu maksymalizację jej efektywności ekonomicznej.

Dalsza optymalizacja portfela nieruchomości zakłada zakończenie realizowalnych i planowanych projektów deweloperskich, sfinalizowanie programu dezinwestycji oraz nowe akwizycje do portfela nieruchomości. Spółka będzie efektywnie zarządzać swoimi aktywami – kładąc nacisk na maksymalizację dochodów z każdego z nich oraz na jakość relacji z klientami. Zamierza także prowadzić selektywny rozwój działalności mieszkaniowej. Ponadto, spółka zamierza realizować oportunistyczne transakcje M&A, zwiększające dochodowość portfela nieruchomości, zarządzać nieruchomościami dla partnerów zewnętrznych, a także prowadzić „projekty specjalne”, nacelowane na nowe sektory i grupy klientów.

Grupa PHN stale poprawia efektywność portfela nieruchomości. Jednocześnie upłynnia aktywa, które nie pasują do strategii lub przynoszą niewystarczające dochody. Uzyskane środki inwestuje natomiast w projekty przynoszące wyższą stopę zwrotu. Wszystkie nieruchomości sprzedawane są nie niżej niż wynosi ich wartość księgowa. Proces optymalizacji struktury portfela przewiduje sprzedaż nieruchomości, niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy. W III kwartale Grupa sprzedała trzy nieruchomości oraz zawarła jedną przedwstępną umowę sprzedaży. Obecnie prowadzone są zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży kolejnych nieruchomości. Jednocześnie trwa proces identyfikacji potencjalnych budynków biurowych (nieruchomości generujące przychody z najmu) do nabycia.

W III kwartale 2014 r. kontynuowano budowę nowoczesnego kompleksu biurowego DOMANIEWSKA OFFICE HUB, o powierzchni GLA 27 000 m kw., który powstaje na warszawskim Mokotowie. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zakończono roboty fundamentowe i trwa wykańczanie podziemia oraz prace żelbetowe na kondygnacji +3, a także przy przyłączach mediów. Planuje się, że budowa zakończy się w 3 kwartale 2015 r. Inwestycja ma zapewnione finansowanie w formie kredytu bankowego. Projekt skomercjalizowany jest w około 50%. W marcu 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku FOKSAL CITY przy ul. Krywulta 2. Obecnie poddany jest certyfikacji BREEAM na poziomie „VERY GOOD”. Budynek jest w trakcie komercjalizacji. Zakończona została również przebudowa i modernizacja budynku RAKOWIECKA CITY przy ul. Rakowieckiej 19. W III kwartale 2014 r. Grupa podpisała umowę sprzedaży tej nieruchomości i aktualnie budynek przekazywany jest nabywcy. W projekcie Wrocław Industrial Park, realizowanym we wspólnym przedsięwzięciu (JV) z SEGRO, przygotowywana jest infrastruktura pod kolejne etapy projektu. Obecnie łącznie wynajęta powierzchnia w tym projekcie to ponad 16 tys. mkw. Spółka kontynuuje także przygotowania do realizacji na nieruchomości Świętokrzyska 36 nowoczesnej inwestycji biurowo-usługowej klasy A w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu z Hochtief.

W lutym 2014 r. Grupa PHN podpisała list intencyjny ze spółką deweloperską działającą w segmencie magazynowym, dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w Parzniewie, w pobliżu węzłów autostradowych Konotopa i Pruszków. Aktualnie na ukończeniu są negocjacje w sprawie umowy o wspólnym przedsięwzięciu, a jej podpisanie planowane jest do końca IV kwartału 2014 r.

W III kwartale 2014 r. należąca do Grupy PHN spółka Dalmor S.A. z sukcesem zakończyła prowadzone z mLocum S.A. negocjacje w sprawie nowoczesnego kompleksu, który powstanie na terenie Mola Rybackiego, w pobliżu gdyńskiego portu. Strony zawarły umowę, na mocy której ruszy realizacja pierwszego etapu inwestycji, polegającego na wybudowaniu 6 budynków mieszkalnych na nieruchomości należącej do Dalmoru. Dokument określa wstępne warunki oraz zasady współpracy partnerów.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×