Tu jesteś:

Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania sporów

Emil Zalewski – adwokat, Argon Legal (dawniej Galt Legal), Specjalizacja: Mediacja, proces cywilny i karny w zakresie spraw gospodarczych, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, wykładowca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wykonanie szeregu różnego rodzaju umów, którymi związani są kontrahenci nie zawsze odbywa się zgodnie z ich treścią i wolą stron. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień na tym tle interesy stron zazwyczaj są sprzeczne. Często zdarza się, że błahy z pozoru problem rośnie do rangi poważnego konfliktu i może spowodować zakłócenie, a nawet zakończenie dobrze układającej się dotąd współpracy – podkreśla Emil Zalewski, adwokat, Argon Legal (dawniej Galt Legal).

Skierowanie sprawy na drogę sądową wiąże się z długotrwałym, niekiedy wieloletnim sporem, koniecznością gromadzenia i przedstawienia dużej ilości dokumentów, angażowania świadków oraz biegłych sądowych. Wynik tej konfrontacji nie zapewnia przy tym stronie inicjującej spór oczekiwanego rozstrzygnięcia. Powoduje natomiast wzajemną niechęć i utratę zaufania. Trudno bowiem wyobrazić sobie wzorowe, czy choćby poprawne relacje biznesowe pomiędzy kontrahentami – przeciwnikami procesowymi. 

Co więcej, wybierając drogę sądową, strony oddają w całości rozstrzygnięcie sporu sądowi, pozbawiając się tym samym w znacznym stopniu kontroli nad dalszym biegiem wydarzeń i treścią wyroku. Rozpoczęcie procesu sądowego winno być zatem wnikliwie przemyślane, szczególnie w branży transportowej, w której sposób podejmowania decyzji jest bardzo dynamiczny, a podmioty w niej działające nie mogą pozwolić sobie na zakończenie sporów kosztem zbyt dużej ilości czasu i środków.  

Powrót do właściwego wykonania umowy i dobrych relacji biznesowych może natomiast zapewnić mediacja, której celem jest wypracowanie porozumienia akceptowalnego przez wszystkie podmioty w niej uczestniczące. 

Mediacja jest przede wszystkim poufnym, skutecznym i opłacalnym instrumentem do rozwiązywania sporów - umożliwia stronom rozwikłanie sporu przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania i przy uczestnictwie profesjonalnego mediatora, bez udziału sądu. W sprawach gospodarczych jest wielokrotnie szybsza i tańsza od procesu sądowego - trwa średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu dni, a górna granica wynagrodzenie mediatora w sprawach majątkowych wynosi 2.000 zł, przy czym każda ze stron jest obciążona połową tej kwoty. 

Praktyka pokazuje, że w wielu sytuacjach mediacja daje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia - jest o wiele tańsza od prowadzenia długiego procesu sądowego, poufna, pozwala na kontynuowanie współpracy z kontrahentem i zachowanie dobrych relacji w biznesie. Ważnym czynnikiem, przemawiającym na korzyść mediacji jest nadto realny wpływ stron na rozwiązanie ich sporu.

Źródło: Argon Legal

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×