Tu jesteś:

MIRBUD podsumowuje IV kwartał i miniony rok

W czwartym kwartale roku obrotowego 2015 Grupa MIRUBD uzyskała przychody w wysokości 230,2 mln PLN, w porównaniu do blisko 271 mln PLN w analogicznym okresie roku 2014. Na poziomie zysku operacyjnego Grupa wygenerowała 8 mln PLN w porównaniu do 6,7 mln PLN w roku ubiegłym, zysk netto wyniósł 0,3 mln PLN w zestawieniu do 1,79 mln PLN uzyskanego w adekwatnym okresie roku 2014.

Wysokość przychodów Grupy w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 uległa obniżeniu o 22 proc., co było spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie robót inżynieryjno - drogowych. Wynikało to z faktu osiągnięcia przez Grupę w 2014 r. znacznych przychodów z tytułu realizacji inwestycji  dokończenia budowy dwóch odcinków autostrady A1, natomiast w 2015 r. trzy obecnie realizowane kontrakty drogowe znacznej wartości: obwodnica Inowrocławia, fragment drogi ekspresowej S-3, oraz fragment drogi S-5 znajdowały się w fazie projektowania i  początkowej realizacji.

W samym IV kwartale 2015 r. Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Rentowność sprzedaży w tym okresie względem analogicznego okresu 2014 r. uległa podwyższeniu o 1,3 proc. co wynikało głównie z wzrostu rentowności w segmencie robót inżynieryjno - drogowych i budynków użytku publicznego. Znaczący wpływ na obniżenie zysku netto Grupy w omawianym okresie miała poniesiona w IV kwartale 2015r. strata w wysokości 1,8 mln zł przez spółkę zależną Expo Mazury S.A. (dawniej Expo Arena S.A.). Narastająco strata wyniosła 1,2 ml złotych.

Analizując strukturę sprzedaży Grupy w całym 2015 r. to nadal główny udział stanowiły usługi budowlano - montażowe:  ok. 87 proc. całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano - montażowych największe przychody generowały: segment budynków, usługowych i handlowych, stanowiący ponad 48 proc. tych usług (wzrost udziału o ok. 15 p.p. względem roku ubiegłego), a także sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno - drogowych, które stanowiły 35 proc. sprzedaży (spadek udziału o 15 p.p.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 17 proc. przychodów (nieznaczny wzrost udziału o 0,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014). 

W okresie sprawozdawczym wzrósł również udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 4,6 proc. w  2014 r. do 5,2 proc. w roku bieżącym, oraz udział sprzedaży usług wynajmu z 3,6 proc. w 2014r do 4,9 proc. w roku 2015.

W samym IV kwartale 2015r Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży o ok. 15 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Struktura sprzedaży Grupy w IV kwartale 2015 r. uległa znacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży stanowiły usługi budowlano - montażowe ok. 98 proc. całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano - montażowych największe generowała sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno - drogowych, stanowiąca 59 proc. tych usług (wzrost udziału o ok. 15,8 p.p. względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także segment budynków, usługowych i handlowych, który stanowił ponad 24 proc. sprzedaży (spadek udziału o ponad 26,4 p.p.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 16,5 proc. przychodów (wzrost udziału o prawie 11 p.p. w porównaniu do IV kwartału roku 2014).

W omawianym okresie sprawozdawczym wzrósł także udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 3,0 proc. w IV kwartale 2014r. do 4,1 proc.

Średnia ocena

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×