Tu jesteś:

Klimat koniunktury w budownictwie

Jak podał Główny Urząd Statystyczny Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień może rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w kwietniu. Utrzymują się korzystne przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej.

Z analizy GUS wynika, że sytuacja finansowa w najbliższych trzech miesiącach może nie zmieniać się. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Mogą utrzymać się niewielkie redukcje zatrudnienia przewidywane przed miesiącem. Przedsiębiorcy zapowiadają spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do prognozowanego w kwietniu.

Spośród badanych podmiotów 22 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, na poziomie zbliżonym do oczekiwań z ubiegłego miesiąca.

W jednostkach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) ogólna sytuacja gospodarcza jest oceniana nieco mniej niekorzystnie niż w kwietniu. W jednostkach pozostałych klas wielkości utrzymują się niekorzystne diagnozy w tym zakresie. Przewidywania przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są bardziej korzystne od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. W pozostałych klasach wielkości utrzymują się optymistyczne przewidywania z kwietnia.

Przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) oceniają portfel zamówień pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Diagnozy jednostek pozostałych klas wielkości są niekorzystnie. Prognozy przedsiębiorstw wszystkich klas wielkości są nadal optymistyczne, choć tylko w przypadku przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nieznacznie lepsze od przewidywań formułowanych w kwietniu.

Przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) oceniają produkcję budowlano-montażową pozytywnie, wobec negatywnych diagnoz zgłaszanych przed miesiącem. Jednostki mikro (o liczbie pracujących do 9 osób) oceniają sytuację finansową negatywnie, podobnie jak przed miesiącem.

W bieżącym miesiącu wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe sygnalizowany jest przez podmioty wszystkich klas wielkości. Najbardziej znaczący wzrost opóźnień, choć nieco mniejszy niż w kwietniu, zgłaszają jednostki mikro.

Jednostki mikro i średnie planują niewielki wzrost zatrudnienia. W jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) ograniczenie zatrudnienia może być zbliżone do prognozowanego w kwietniu, natomiast w przedsiębiorstwach dużych spadek zatrudnienia może być nieco mniej znaczący od przewidywanego przed miesiącem.

Przedsiębiorcy zgłaszają w maju wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 74 proc. (69 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.). W maju 16 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 73 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,4 proc. (przed rokiem 2,3 proc.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (62 proc. w maju br., 59 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (58 proc. w maju br., 60 proc. przed rokiem). W porównaniu z majem 2013 r. najbardziej spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49 do 40 proc.) i niedostatecznym popytem (z 48 do 39 proc.).

Źródło: GUS

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×