Tu jesteś:

GTC: 2012 był rokiem strat

Platinium Business Park

Platinium Business Park

Choć GTC zrealizowała 35 proc. z trzyletniego planu sprzedaży aktywów, zysk brutto z działalności operacyjnej w 2012 r. spadł o 5 mln w porównaniu z rokiem 2011.

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług były stabilne i wyniosły 129 mln euro (tyle samo co rok wcześniej), pomimo sprzedaży Galerii Mokotów w sierpniu 2011 r. oraz Platinium Business Park I-IV w październiku 2012 r. Ograniczenie przychodów będące wynikiem sprzedaży Galerii Mokotów oraz Platinium Business Park I-IV, zostało częściowo skompensowane dzięki przychodom generowanym przez nowo ukończone obiekty oraz zwiększony ogólny poziom wynajęcia. 31 grudnia 2012 r. ukończone budynki GTC były wynajęte w 91 proc. Marża na wynajmie w 2012 r. również była stabilna i wyniosła 70 proc. (72 proc. w 2011 r.).

Zysk brutto z działalności operacyjnej w 2012 r. wyniósł 90 mln euro, w porównaniu do 95 mln euro w 2011 r. Spadek ten był głównie wynikiem słabszej sprzedaży mieszkań – przychód z niej był niższy o 6 mln niż rok wcześniej i wyniósł 19 mln euro. GTC za główną przyczynę zmniejszenia przychodu wskazuje sytuację ekonomiczną w Rumunii.

Żeby zmniejszyć wydatki firma zdecydowała się ograniczyć budżet na działania marketingowe, co pozowoliło obniżyć koszta sprzedaży o 45 proc. Ponadto obniżono koszty administracyjne o 10 mln euro, przede wszystkim poprzez wprowadzenie zmian w administracji. Różnica między rokiem 2012 a wcześniejszym, kiedy na administrację GTC wydała 24 mln euro, wynika również z faktu, iż w 2011 r. część wydatków administracyjnych związana była ze sprzedażą Galerii Mokotów.

Strata netto firmy GTC z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 115 mln euro. Strata wynika głównie z kryzysu strefy Euro, który miał wpływ na spadek oczekiwanego poziomu czynszów oraz wzrost stóp kapitalizacji, głównie w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.

Koszty finansowe zmniejszyły się w 2012 r. do 72 mln euro. Jak podaje spółka w raporcie, wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi (o 5 mln euro), jak również zmiana realnej wartości instrumentów zabezpieczających, wynikająca z ich nieefektywności w skutek przedłużenia terminu zapadalności oraz wykupienia obligacji.

 Strata netto w 2012 r. wyniosła 132 mln euro, na co wpływ miała przede wszystkim strata na wycenie portfela nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisy związane z projektami mieszkaniowymi.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtowała się na poziomie 1.811 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 42 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez Zarząd Spółki na dzień 31 marca 2013 r.

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 grudnia 2012 r. ukształtowała się na poziomie 2,7 euro, w porównaniu do 3,7 euro na dzień 31 grudnia 2011 r., na co główny wpływ miała emisja 100 mln akcji w cenie niższej od ich wartości księgowej.

W 2012 r. GTC podpisała umowy znaczące na wynajem ponad 34 tys. mkw. powierzchni biurowej i 24 tys, mkw. powierzchni handlowej.

Nowe umowy najmu (ponad 58 tys. mkw.):

–          Nowi najemcy budynków biurowych w Warszawie: Platinium Business Park V - Grupa PSA Peugeot Citröen (3500 mkw.), VeriFone (1100 mkw.), Shrack Seconet (410 mkw.) oraz Okęcie Business Park - Polskie Porty Lotnicze (1900 mkw.), Straż Graniczna (700 mkw.).

–          Nowi najemcy w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach: Rockwell (2100 mkw.), Trac Tec (1200 mkw.), American Heart of Poland (1000 mkw.), Oracle (1000 mkw.), KPMG (800 mkw.), Vattenfall (700 mkw.), Arpid (340 mkw.).

–          Nowi najemcy w University Business Park w Łodzi: Citibank International PLC (2000 mkw. z możliwością rozszerzenia), Hewlett-Packard (1500 mkw. z możliwością rozszerzenia).

–          Nowe umowy najmu w centrach handlowych GTC z międzynarodowymi i lokalnymi markami (m.in. Bershka, DIY, Benetton Kids, Atlantic).

 

Znaczące umowy przedłużone oraz powiększające wynajmowaną powierzchnię (50 tys. mkw. pow. biurowej i 17 tys. mkw. powierzchni handlowej):

 –          Firma State Street przedłużyła podpisaną w 2008 roku umowę wynajmu ok. 15 tys, mkw. powierzchni w Centrum Biurowym Kazimierz w Krakowie. Nowa umowa została zawarta na okres 10 lat.

–          Spółki wchodzące w skład międzynarodowej grupy reklamowej Publicis pozostaną najemcami Platinium Business Park w Warszawie przez kolejne 7 lat. Poza przedłużeniem umowy wynajmu 9500 mkw., Grupa Publicis wynajęła też w kompleksie dodatkowe 2200 mkw. Umowę wynajmu powierzchni w Platinium Business Park na kolejne 5 lat przedłużyła też firma GE Healthcare (1500 mkw.).

–          Hungarian Economic Development Center przedłużyło umowę wynajmu 8000 mkw. powierzchni biurowej w budynku Center Point w Budapeszcie.

–          Hewlett-Packard przedłużył umowę wynajmu 6600 mkw. powierzchni biurowej w budynku Globis we Wrocławiu.

–          IBM (ponad 5000 mkw.), Raiffeisen Bank (1000 mkw.), City Handlowy (700 mkw.), Deloitte (600 mkw.) i Ergomed (300 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w Centrum Biurowym GTC w Krakowie. Hitachi wynajęło dodatkowe 400 mkw., powiększając powierzchnię swojego biura do blisko 2000 mkw.

–          Warta wynajęła dodatkowe 1600 mkw. w University Business Park w Łodzi.

–          Lux Med przedłużył umowę wynajmu 1500 mkw. powierzchni biurowej w budynku Globis w Poznaniu.

–          Firmy Eaton (1200 mkw.) oraz Mitsubishi (1000 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w budynku biurowym Nothus (Okęcie Business Park) w Warszawie.

 

Do najważniejszych wydarzeń roku 2012 GTC zalicza otwarcie Gallerii Burgas w Bułgarii, ukończenie Platinium Business Park V i pełna komercjalizacja budynku przed jego sprzedażą oraz ukończenie i komercjalizację budynku Corius w kompleksie Okęcie Business Park.

W 2013 r. GTC będzie realizowała m.in. Galerię Wilanów, której pozostałe 50 proc. udziałów odkupiła w 2012 r. od Polnordu. W Galerii Wilanów docelowo znajdzie się ok. 76,5 tys. mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie projektu powstanie 60 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w fazie zaawansowanych przygotowań – projekt architektoniczny jest już na ukończeniu, a jego realizacja ma się rozpocząć po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

Drugim istotnym projektem, którym GTC będzie zajmować się w 2013 r. jest realizacja centrum handlowo-rozrywkowego w północnej części Warszawy, na działce o powierzchni 4,9 ha położonej w dzielnicy Białołęka. Po ukończeniu znajdzie się w nim ok. 60 tys.  mkw. powierzchni do wynajęcia netto, przy czym spółka rozważa możliwość realizacji projektu w dwóch fazach (45 tys. oraz 15 tys. mkw.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka na której powstanie centrum (GTC prowadzi rozmowy na temat zakupu brakujących 10 proc. działki) jest w całości przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową.

W zależności od sytuacji rynkowej GTC rozważa realizację nowych projektów w wybranych krajach Europy Południowo-Wschodniej. Jest wśród nich centrum handlowe w Belgradzie (Serbia), o powierzchni 32 tys. mkw. (z możliwością rozbudowy o kolejne 13 tys. mkw.), jak również budynek biurowy w pierwszorzędnej lokalizacji w Bukareszcie (Rumunia), o powierzchni najmu 32 tys. mkw.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×