Tu jesteś:

Cała Polska SSE

Senat uchwalił bez poprawek (18 maja b.r.)  ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, wprowadzającej zwolnienie z podatków dochodowych. Ma ona zastąpić obecną ulgę na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Z uwagi na krótkie vacatio legis (14 dni od opublikowania), obecna ulga może ustąpić miejsca nowemu systemowi już w czerwcu 2018 r. – zależy to tylko od terminu podpisania ustawy przez Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Posiadacze „starych” zezwoleń na działalność w SSE będą korzystać ze zwolnienia podatkowego na właściwych sobie zasadach do końca okresu ich obowiązywania (w praktyce najczęściej do końca 2026 r.). Również podmioty, które podjęły starania o skorzystanie z pomocy publicznej w dotychczasowym wydaniu lub zrobią to niezwłocznie, nie odczują zmian. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi Ustawy, do postępowań w sprawach zezwoleń na działalność w SSE wszczętych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Choć (niemal) zniknie ograniczenie w postaci konieczności zlokalizowania inwestycji w SSE, o otrzymanie decyzji o wsparciu może być efektywnie trudniej. Aby dana inwestycja kwalifikowała się skorzystania z pomocy, będzie musiała spełnić tzw. kryterium jakościowe. Jego istotą jest zgodność całokształtu inwestycji z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia konieczne będzie, w zależności od regionu, zdobycie 4-6 punktów (na 10 możliwych).

Przedmiotem oceny mają być takie obszary jak: zrównoważony rozwój (lokalizacja inwestycji w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, w mniejszych miejscowościach; wielkość przedsiębiorcy); rozwój strukturalny (zgodność przedmiotu inwestycji ze strategią rozwojową kraju czy  stworzenie specjalistycznych, wysokopłatnych miejsc pracy); rozwój naukowy (działalność badawczo-rozwojowa; współpraca z ośrodkami badawczymi i instytucjami akademickimi) oraz rozwój zasobów ludzkich (wysokość wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, dodatkowe świadczenia dla pracowników).

O szczegółach zadecydują rozporządzenia wykonawcze do Ustawy, których projekty nie zostały jeszcze opublikowane.

Przed przesłaniem ustawy do Senatu, Sejm wprowadził w niej istotną zmianę. Postanowiono, że wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego „nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż”. MPIT tłumaczy, że przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, gdzie takie złoża się znajdują, za pomocą serwisu MIDAS, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Źródło: Grand Thornton

Średnia ocena

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×