Tu jesteś:

BCC o perspektywach dla biznesu w 2018 roku

W ocenie ponad czterech na pięciu przedstawicieli firm zrzeszonych w BCC ogólna sytuacja w Polsce w 2018 r. nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu.

Business Centre Club kolejny raz przeprowadził internetowy sondaż wśród swoich członków – menedżerów i właścicieli firm z całego kraju,  aby dowiedzieć się, jakie widzą perspektywy w 2018 roku. 

Wynika z nich, że blisko 40 proc. przedstawicieli firm uważa, że w tym roku sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa poprawi się, 37,5 proc. przewiduje, że pozostanie ona zbliżona do tej w 2017 r., zaś zdaniem prawie 23 proc. będzie ona gorsza niż w ub. roku. 

Czterech na pięciu przedsiębiorców zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a ok. 43 proc. planuje wzrost zatrudnienia, niemal 80 proc. zakłada wzrost kosztów działalności w tym roku w porównaniu do poprzedniego, a trzech na czterech – wzrost obciążeń podatkowych.

Prawie połowa ankietowanych zamierza pozostawić nakłady inwestycyjne na zbliżonym do 2017 roku poziomie, znaczne zwiększenie inwestycji w środki trwałe planuje 26,5 proc. z nich, natomiast w przypadku 14,3 proc. firm będą one znacznie mniejsze niż w ub. roku.

Niezmiennie od lat, firmy inwestują głównie z własnych pieniędzy ( 91,5 proc),  mniej niż połowa (42,6 proc.) będzie posiłkować się kredytami, a 27,7 proc. – środkami z Unii Europejskiej. 

Podobnie jak w ub. roku, większość ankietowanych wskazuje, że istotnymi barierami oraz czynnikami ryzyka w 2018 r. będą trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (79,2 proc.), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (62,5 proc.), zbyt częste zmiany przepisów i problemy z dostosowaniem się do nich (60,4 proc.) oraz zbyt szybko rosnące płace , za którymi nie nadąża wydajność pracy. Mniej niż połowa firm obawia się wysokiej presji konkurencyjnej na ceny i w rezultacie niskich marż zysku, zbyt opresyjnego i/lub niesprawiedliwego potraktowania przez instytucje kontrolne państwa. 

Przedsiębiorcy wskazują również na niekorzystne uwarunkowania społeczne i polityczne w Polsce i na świecie: narastające antagonizmy oparte na nacjonalizmie ksenofobii, coraz gorsze postrzeganie Polski na świecie, nieprzewidywalne zachowania naszego rządu w stosunku do Unii Europejskiej, czy wywołane zmianami prawnymi problemy branżowe: zmiana sytuacji rynkowej związana z pakietem nowych ustaw zdrowotnych i regulujących rynek wyrobów medycznych.

Najbardziej zagrażające prowadzeniu biznesu w 2018 roku będą: trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników (79,2 proc), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (62,5 proc.) oraz zbyt częste zmiany przepisów (60,4 proc.).W ocenie ponad czterech na pięciu przedstawicieli firm ogólna sytuacja w Polsce w 2018 r. nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu.

Ci przedsiębiorcy, których zdaniem sytuacja w Polsce nadchodzącym roku będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu (16,7 proc.), wskazują na dobrą koniunkturę, zauważalny, zwiększony popyt oraz rosnący optymizm konsumentów.Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością usługową (35,4 proc.) i handlową (27 proc.), przemysłowo-produkcyjną (22,8 proc.), budownictwem (6,2 proc.), usługami finansowymi (6,2 proc.) lub reprezentuje inne, niewymienione branże .

Źródło: BCC

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×