Tu jesteś:

Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości znikają z prasy

Fot. Fotolia

W życie wchodzi właśnie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Instytucje publiczne nie będą już musiały publikować w prasie całych ogłoszeń.

W prasie będzie publikowany jedynie wyciąg z ogłoszenia o przetargu, zamiast pełnej treści. Ma to obniżyć koszty związane z publikacjami. W rozporządzeniu określono zakres danych, jakie powinny znaleźć się w wyciągu kierowanym do ogłoszenia w prasie (np. podstawowe dane o nieruchomości, terminie, wysokości wadium, cenie wywoławczej). Pełna treść ogłoszenia będzie publikowana na stronach internetowych urzędu bądź w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 tys. euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu ogłasza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, z wyprzedzeniem 30 dni. Dla przetargów na nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 tys. euro, ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej. Ogłoszenia o przetargu na nieruchomość, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 mln euro, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie – po raz pierwszy na 2 miesiące, po raz drugi na 30 dni przed wyznaczonym terminem transakcji.
Jak zapowiedział Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej – docelowo, całość ogłoszeń publicznych ma trafić do sieci.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia mają też zapewnić większą skuteczność przetargów na zbycie nieruchomości. Zmiany obejmują m.in. ustalenie wysokości wadium. Zmiany są efektem sygnalizowanych przez samorządy trudności w przeprowadzaniu przetargów. Przystępujące do nich osoby w pierwszym przetargu celowo nie biorą w nim czynnego udziału, wstrzymując się od zaoferowania ceny wyższej niż wywoławcza i tym samym wymuszają zorganizowanie drugiego przetargu. Ich intencją jest obniżenie ceny wywoławczej, ponieważ w drugim przetargu cena ta jest ustalana z reguły na niższym poziomie. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia dowodu wniesienia wadium. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w sposób umożliwiający komisji, na 3 dni przed planowanym przetargiem, że dokonano jego wniesienia.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×