Tu jesteś:

Rząd powiększył dwie SSE

Fot. Fotolia

Rada Ministrów wydała rozporządzenia powiększające dwie specjalne strefy ekonomiczne: mielecką i kostrzyńsko-słubicką.

Mielecka SSE

Ze względu na konieczność stymulowania rozwoju gospodarczego, zdecydowano o włączeniu do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 53,4 ha gruntów. Powierzchnia strefy wyniesie 1299,4 ha. Ocenia się, że dzięki tej zmianie powstanie ok. 1800 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 220 w jej otoczeniu. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 750 mln zł.

Znane są już projekty inwestycyjne, które będą realizowane w:

gminie Dębica Lerg-Chem sp. z.o.o. wybuduje zakład, w którym zostanie wdrożona innowacyjna technologia produkcji żywicy PLA. Zakład ma produkować ok. 50 tys. ton żywicy PLA rocznie. Dzięki tej inwestycji ma powstać co najmniej 80 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 90 mln zł. Zakończenie inwestycji, przy wsparciu publicznym, planowane jest na koniec marca 2015 r.

Szczecinie KSO sp. z o.o. uruchomi – na częściowo zabudowanej działce będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA – zakład, w którym produkowane będą stalowe fundamenty o dużych gabarytach dla morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja powinna dać zatrudnienie co najmniej 451 osobom. Nakłady inwestycyjne oszacowano na co najmniej 298 mln zł. Spółka planuje zakończyć przedsięwzięcie, w sytuacji skorzystania z pomocy publicznej, w maju 2015 r.

Włączenia dotyczą także terenów w Rzeszowie, Łańcucie, w gminach: Radymno i Sędziszów Małopolski, a także w Mielcu. Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i działalność usługową. Szacuje się, że nowe projekty zapewnią zatrudnienie ok. 380 osobom, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 104,9 mln zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łańcuta wskazano, że dla terenu objętego strefą, pożądane będą inwestycje przemysłowe z możliwością uzupełnienia o zabudowę usługową. Oczekuje się, że dzięki nim powstanie ok. 378 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 104,2 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, teren objęty strefą, przeznaczony jest na powiększenie składowiska odpadów komunalnych wraz z zielenią izolacyjną. Dzięki planowanym inwestycjom ma powstać ok. 273 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 75 mln zł.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski, teren objęty strefą, jest wyznaczony pod centra usługowo-handlowe i produkcyjno-składowe.

Nowo powstałe inwestycje powinny dać zatrudnienie ok. 281 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 77,6 mln zł. Nowe regulacje wchodzą w życie 31 sierpnia 2013 r.

Kostrzyńsko-słubicka specjalna strefa ekonomiczna

Również w tym przypadku za powiększeniem strefy przemawiała potrzeba ożywienia gospodarczego, połączona z koniecznością tworzenia nowych miejsc pracy. Do kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej włączono 114,9 ha gruntów. Po włączeniach i wyłączeniach (5,5 ha) powierzchnia strefy wyniesie 1 563,9 ha. Ocenia się, że dzięki tym zmianom powstanie ok. 4000 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 827 poza nią. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 971 mln zł.

Włączenia obejmą tereny: gmin: Goleniów, Stęszew, Nowogard, Pełczyce oraz Szczecina. Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, dla terenu objętego strefą, wskazano funkcje m.in. pod przemysł i składowiska odpadów. Oczekuje się, że dzięki nowym inwestycjom może powstać ok. 135 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 31,7 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod inwestycje produkcyjno-magazynowe, usługowe i handlowe. Dzięki planowanym inwestycjom może powstać ok. 1000 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 251,7 mln zł.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i działalność usługową. Dzięki temu powinno zostać zatrudnionych 727 osób, przy nakładach inwestycyjnych wielkości 170,6 mln zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce, na obszarach włączonych do strefy, ma być prowadzona działalność inwestycyjna. Nowo powstałe przedsięwzięcia powinny dać zatrudnienie ok. 823 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 193,2 mln zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Szczecina, obszary objęte strefą, mają być przeznaczone pod obiekty przeładunkowe, produkcyjno-składowe z dostępem do akwenów żeglownych i realizacją usług, a także stacje przeładunkowe odpadów. Planowane inwestycje mają przyczynić się do powstania ok. 1300 miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 323,8 mln zł. Aktualnie belgijski inwestor, kapitałowo powiązany ze spółką Teleskop sp. z o.o., deklaruje budowę w Szczecinie zakładu produkującego wielkogabarytowe elementy metalowe m.in. do dźwigów i szybów wiertniczych. Dzięki temu mogłoby powstać kilkaset nowych miejsc pracy, głównie dla spawaczy i specjalistów obróbki metali. Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×