Tu jesteś:

Mennica Polska po III kwartałach 2017 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze trzy kwartały  2017 r. Bardzo dobra pozycja płynnościowa pozwala Mennicy Polskiej na finansowanie jej planów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 575 mln zł, wobec 665 mln zł w analogicznym okresie ub .r. 

O ile wyniki ze sprzedaży utrzymały podobny poziom do analogicznego okresu ubiegłego roku,  to wynik operacyjny zanotował wzrost aż o 310 proc. EBITDA była wyższa aż o 207 proc., a zysk netto wzrósł o 157 proc. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł bowiem 115 mln zł, wobec 28 mln zł po trzech kwartałach ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa Mennica Polska zanotowała z kolei zysk netto na poziomie 108 mln złotych, wobec 42 mln rok wcześniej. Natomiast EBITDA Grupy wyniosła 129 mln zł, wobec 42 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na zyski spółki miał wynik na dekonsolidacji spółki zależnej Mennica-Metale Szlachetne (MMS), który wyniósł 71 mln zł. 

Od początku 2017 r. grupa kapitałowa opiera swoją działalność na trzech filarach: Segment I - produkcja mennicza, Segment III – płatności elektroniczne oraz Segment IV – działalność deweloperska. Segment II – przetwórstwo metali szlachetnych, jest już wyłączony z konsolidacji GK. Począwszy od I kwartału 2017 r. spółka MMS, która jako jedyna prowadziła swoją działalność w II Segmencie, nie jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej.

Największy udział w przychodach ogółem odnotował segment produkcji menniczej (Segment I). W jego ramach odnotowano przychody w wysokości 317,3 mln zł w porównaniu do 365,8 mln zł po trzech kwartałach w roku ubiegłym. EBITDA w tym segmencie wyniosła 32,1 mln zł w stosunku do 32,7 mln zł w porównaniu do omawianego okresu roku ubiegłego. Wynik tego segmentu wyniósł z kolei 27,7 mln zł, wobec 28,7 mln zł po III kwartałach 2016 r.  

W Segmencie III – płatności elektronicznych Grupa Kapitałowa odnotowała przychody na poziomie 253,3 mln zł względem 268,5 mln zł po trzech kwartałach 2016 r. Odnotowała też spadek wyniku i EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., czego przyczyną jest m.in. poniesienie z początkiem 2017 r. wyższych kosztów rozwoju technicznego systemu kart miejskich, czy zaangażowanie w pozyskanie nowych projektów oraz spadek wyniku na projekcie Warszawskiej Karty Miejskiej na skutek rozwoju infrastruktury sprzedażowej. Nakłady ponoszone na rozwój technologiczny oraz akwizycję nowych kontraktów mają jednak szansę pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki tego segmentu.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×