Tu jesteś:

Polska Rada Centrów Handlowych prezentuje postulaty wobec rządu

Polska Rada Centrów Handlowych jest w stałym kontakcie z rządem i prezentuje postulaty w imieniu sektora PRCH jako jedyna i największa organizacja reprezentująca ponad 240 podmiotów z branży nieruchomości i miejsc handlu i usług, prowadzi czynny dialog ze stroną rządzącą i posiada reprezentację podczas konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, a także Biurem Premiera. Jeszcze w tym tygodniu zaplanowano kolejną telekonferencję przedstawicieli branży retail z Ministerstwem Rozwoju w celu wypracowania szczegółowych zapisów do ustaw.

Podczas dzisiejszej konferencji Prezydenta oraz Premiera zapowiedziano wprowadzenie programu “Tarcza antykryzysowa” który opierać się będzie na 5 najważniejszych filarach, obejmujących w sumie 212 mld zł pomocy.

Rząd zapowiedział, że w ramach każdego filaru powstają szczegółowe projekty ustaw związanych z regulacjami w każdym z obszarów. Zostaną one zaprezentowane do końca tygodnia. PRCH jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju w celu dopracowania szczegółowych postulatów pomocowych gwarantujących wsparcie dla branży handlu usług i rozrywki, która poprzez konieczność zamknięcia większości placówek ze względów bezpieczeństwa, została w szczególności dotknięta. W przypadku braku możliwości generowania przychodów (za wyjątkiem marginalnej sprzedaży) firmy mogą szybko stracić zdolność pokrywania kosztów. To może spowodować falę upadłości i utratę pracy setek tysięcy pracowników oraz puste galerie i sklepy a także problemy wielu firm usługowych powiązanych z branżą (ochrony, sprzątania, rozrywki itp).

PRCH po wewnętrznych konsultacjach w szerokim gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowało listę najważniejszych postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Liczymy na to, że przedstawione postulaty znajdą swoje odzwierciedlenie w proponowanych ustawach. Dyrektor Generalny PRCH Radosław Knap będzie w tej kwestii rozmawiał bezpośrednio z Panią Minister Jadwigą Emilewicz.

Poniżej prezentujemy te postulaty, na które zdaniem branży należy położyć główny nacisk i o które PRCH będzie zabiegać.

Kluczowe postulaty PRCH w ramach wsparcia dla sektora:

1) Podatki:

● Odroczenie płatności CIT i VAT za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego (deklaracje podatkowe składane po 3 miesiącach do zakończenie tego stanu);

● Odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych;

● Odroczenie płatności opłaty za użytkowanie wieczyste;

● Zawieszenie odsetek za zwłokę;

● Skrócenie okresu zwrotu VAT;

● Obniżenie stawek podatku dochodowego a dla klientów podatku VAT;

● Przesunięcie spłaty podatków lokalnych;

2) Finansowe:

● Zawieszenie spłaty rat kredytów (lub ich części) w okresie trwania zagrożenia; stanu epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu; obniżenie oprocentowania kredytów;

● Odroczenie płatności opłat za media;

● Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz raportowania MDR/cen transferowych;

● Zawieszenie split payment do końca roku jak i regulacji wynikających z białej-listy;

● Wydłużenie czasu wdrożenia rozbudowanych plików jpk;

● Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych;

● Uruchomienie gwarantowanych przez Państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa;

4) Zniesienie zakazu handlu w niedziele;

5) Postulaty osłonowe dla pracowników i pracodawców:

●  Możliwość wysłania pracowników na urlop, którego koszt pokryje Państwo;

●  Możliwość wysłania pracowników na przymusowy urlop (nie tylko ten zaległy);

●  Odroczenie zapłaty składek ZUS;

● Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia;

● Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy;

● Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia;

● Uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy;

● Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail.

5 filarów zapowiedzianego programu pomocowego Rządu:

1. Obrona pracowników przed utratą miejsc pracy / działania osłonowe

- spadek obrotów / zarejestrowanie straty – pokrycie przez państwo do 40% wynagrodzenia do wysokości średniego wynagrodzenia;

- mikroprzedsiębiorcy/umowa zlecenie/umowa o dzieło – wypłata środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia;

- zasiłek opiekuńczy – przedłużenie na kolejne 3 lub 4 tygodnie;

- prolongata rat kredytowych i mediów (w porozumieniu z podmiotami świadczącymi tych ustaw)

2. Gwarancje dla przedsiębiorców:

- mikropożyczki do 5.000 zł;

- leasing operacyjny dla sektora transportowego, spedycji;

- gwarancje, pożyczki

3. Wsparcie dla służby zdrowia:

- dofinansowanie szpitali jednoimiennych/zakaźnych;

- dofinansowanie środków ochrony, aparaturę

- modernizacja baz szpitalnych i poz

4. Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów/lokat – system finansowy:

- pakiet kapitałowo-płynnościowy;

- ochrona oszczędności Polaków i dostępności gotówki

5. Inwestycje publiczne:

- impuls inwestycyjny – Fundusz (drogi samorządowe, modernizacja szkół, transformacja energetyczna, cyfryzacja, przebudowa architektury i infrastruktury państwa).

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×