Tu jesteś:

Prologis buduje spekulacyjnie w Bratysławie

Prologis Park Bratislava

Rozpoczęła się budowa dwóch obiektów spekulacyjnych o powierzchni 22 300 mkw. w Prologis Park Bratislava.

 

Ukończenie obiektów DC12 i DC13, o powierzchni odpowiednio 16 430 i 5 885 mkw., jest zaplanowane na trzeci kwartał tego roku. Dzięki tym inwestycjom powierzchnia największego parku Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększy się do ponad 280 tys. mkw.

Prologis Park Bratislava to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone 24 km na wschód od centrum Bratysławy.  

 

Prologis buduje spekulacyjnie w Bratysławie

 

 

Rozpoczęła się budowa dwóch obiektów spekulacyjnych o powierzchni 22 300 mkw. w Prologis Park Bratislava.

 

Ukończenie obiektów DC12 i DC13, o powierzchni odpowiednio 16 430 i 5 885 mkw., jest zaplanowane na trzeci kwartał tego roku. Dzięki tym inwestycjom powierzchnia największego parku Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększy się do ponad 280 tys. mkw.

 

Prologis Park Bratislava to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone 24 km na wschód od centrum Bratysławy.

O PROLOGIS

Prologis, Inc., jest światowym liderem na rynku nieruchomości przemysłowych. Zgodnie ze stanem na 31 marca 2015 roku, Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 55 milionów metrów kwadratowych w 21 krajach. Wśród ponad 4 700 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi zewnętrzni dostawcy usług logistycznych, firmy transportowe, firmy z branży handlu detalicznego oraz inne przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.,
wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się
z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych.
Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.

 

 

KONTAKT

Marta Tęsiorowska                                                                                                                      

Marketing & Communications Europe, Prologis                       

Direct: +48 22 218 36 56           

E-mail: mtesiorowska@prologis.com    

                                                                              

Małgorzata Ciechanowska

PR Account Executive, ConTrust Communication

Direct: + 48 501 121 711

E-mail: m.ciechanowska@contrust.pl

 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×